Wykaz nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - WGN.6840.2.37.2011.AMK

 

Burmistrz  Miastka działając w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Miastku Nr 58/VI/2011  z  dnia 24 czerwca 2011r. w  sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej  oraz  na  podstawie  art.35  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.651 jedn. tekst z późn. zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży:

Położenie  nieruchomości - Podlaska 17

Opis nieruchomości - Nieruchomość zabudowana budynkiem  mieszkalnym o łącznej pow. użytkowej  98,09 m2 ( pow. mieszkalna 72,66 m2)

Numer  działki - 110

Powierzchnia działki -  626 m2

Numer  księgi  wieczystej -   kw  SL1M/00002411/2                                             

Numer  obrębu  geodez.  -  83/1                                                       

Przeznaczenie w planie - obecnie brak planu  zagospodarowania przestrzennego  w studium teren oznaczony jako  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Forma  sprzedaży -  PRZETARG

Cena  wywoławcza nieruchomości - 136.000,00 zł.  

Termin  zapłaty -  przed  zawarciem  aktu  notarialnego

Zgodnie z art.34 ust.1 i 2 wyżej powołanej ustawy informuję, iż pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden następujących warunków:
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 30-08-2011 09:47:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maszka Kozłowska 16-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 30-08-2011 09:47:46