Wykaz nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - WGN.6840.2.8.2011.AMK

 

Burmistrz  Miastka  działając  w  wykonaniu  uchwały  Rady  Miejskiej w  Miastku  Nr 34 /VI/2011  z dnia 31 marca 2011r. w  sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz  na  podstawie  art.35  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 jedn. tekst z późn. zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży:

Położenie  nieruchomości - ul. Koszalińska 24                                                                   

Opis nieruchomości -  pomieszczenie administracyjno - gospodarcze o pow. 5,17 m2  położone na parterze budynku.

Numer  działki - 413/1

Numer  księgi  wieczystej - kw SL1M/00001598/9                                                                                    

Powierzchnia  działki - 806 m2

Numer  obrębu  geodez. - 83/2

Forma  sprzedaży - bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniego lokalu  

Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku - 18/10000

Cena sprzedaży pomieszczenia - 15.076,00 zł..

Cena udziału w gruncie - 94,00 zł.                    

Wysokość pierwszej opłaty rocznej - 25% wartości udziału w gruncie

Wysokość opłat rocznych - 1 %  wartości gruntu

Terminy wnoszenia - 31 marzec każdego roku

Termin zapłaty - przed  zawarciem  aktu  notarialnego

Zgodnie z art.34 ust.1 i 2 wyżej powołanej ustawy informuję, iż pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden następujących warunków:
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 30-08-2011 09:44:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maszka Kozłowska 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 30-08-2011 09:44:02