Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.9.2013.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7  do statutu Gminy Miastko zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 20 września 2013 roku, (tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia  23 sierpnia 2013 roku.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 12/IX).

4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat    wygasł – (druk nr 13/IX);

    a) złożenie ślubowania nowo wstępującego radnego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego –     (druk nr 14/IX).

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym – (druk nr 15/IX).

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013r. -  (druk nr 16/IX).

9. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych – (druk nr 17/IX).

10. Informacja w sprawie stanu zasobów mieszkaniowych Gminy – (druk nr 18/IX).

11. Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów  w sprawach:

11.1. pozbawienia odcinaka drogi gminnej nr 193097G w miejscowości Zadry kategorii drogi   gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna – (druk nr 19/IX)

11.2. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193097G w miejscowości Przęsin kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna – (druk nr 20/IX),

11.3. pozbawienia odcinka drogi gminnej na 193055G w miejscowości Kamnica kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna –  (druk nr 21/IX),

11.4. pozbawienia odcinka drogi nr 193097G w miejscowości Świeszyno kategorii drogi  gminnej poprzez  wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna – (druk nr 22/IX),

11.5. zmiany Uchwały Nr 74/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2011 roku  w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko – osiedlom  – (druk nr 23/IX),

11.6. przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej –  (druk nr 24/IX),

11.7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem 63/2 (dot. działki gruntu położonej w Miastku przy ul. Kolejowej) – (druk nr 25/IX),

11.8. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek gruntu oznaczonych numerami  63/1 i 64/2 (dot. działek gruntu położonych w Miastku przy ul. Kolejowej) –  (druk nr 26/IX),

11.9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem  119/3 (dot. działki gruntu położonej w Miastku przy ul. Sportowej) – (druk nr 27/IX),

11.10.wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. zamiany nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miastko na nieruchomości stanowiące własność Skarbu  Państwa będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Miastko) – (druk nr 28/IX),

11.11.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA –  DWORCOWA – MŁODZIEŻOWA – (druk nr 29/IX),

11.12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RONDO – (druk nr 30/IX),

10.13. pozbawienia odcinaka drogi gminnej nr 193103G w miejscowości Świerzno kategorii   drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna – (druk nr 31/IX), 

10.14. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193103G w miejscowości Bobięcino kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna – (druk nr 32/IX), 

10.15. wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku –(druk nr 33/IX).

11. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

12. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

13. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2013 roku. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 16-09-2013 11:17:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 16-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 16-09-2013 11:17:20