Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik w Straży Miejskiej

1. Wymagania niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie

    b) ukończone 21 lat

    c) pełna zdolność do czynności prawnych

    d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

    e) nieposzlakowana opinia

    f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

    g) korzystanie z pełni praw publicznych

    h) wykształcenie co najmniej średnie

    i) co najmniej 2 letni staż pracy

    j) uregulowany stosunek do służby wojskowej

  

2. Wymagania dodatkowe:

   a) ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych, miejskich

   b) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania straży miejskiej tj. ustawy o strażach 

       gminnych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy Prawo o ruchu

       drogowym

   c) posiadanie prawa jady kat. B

   d) umiejętność obsługi komputera

   e) umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność,  

      samodzielność, dyspozycyjność, obowiązkowość.

 

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

   a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

   b) czuwanie na pod porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w

       przepisach o ruchu drogowym, oraz przy pomocy urządzenia typu fotoradar.

   c) współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu 

       awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

   d).ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

 

  4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   a) miejsce pracy – praca w terenie obejmującym obszar miasta i gminy Miastko

   b) w pełnym wymiarze czasu pracy

   c) umowa na czas określony

   d) bezpośredni kontakt z interesantami

   e) umiejętność współdziałania z innymi

  

  5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

 

6 . Wymagane dokumenty:

    a) list motywacyjny

    b) kwestionariusz osobowy

    c) CV

   d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

    e) kserokopie dokumentów poświadczające dodatkowe kwalifikacje zawodowe  ( potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

    f) zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia o okresie zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

    g) oświadczenie kndydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych  

    h) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

    i) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego/

    j) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym  stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydata zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

    k) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim

    l)  kserokopia dowodu osobistego

    ł) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Strażnika w Straży Miejskiej”, w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia  tj. od dnia 02.09.2013 r. do dnia  16.09.2013 r., do godz. 16.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926  z późn.zm. / oraz ustawą z  dn. 21.XI.2008r. o pracownikach samorządowych - Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm/"

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 59 857-20-81. 

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru  bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 02-09-2013 15:39:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 02-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:52:48