Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA. 0002.8.2013.JW

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) oraz  rozdz. 7 oddz. 2 § 59 ust.1  statutu Gminy Miastko zwołuję VIII/2013  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu  23 sierpnia , tj. ( piątek  )  2013 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu  Nr  XXVIII/2013  z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca   2013 roku.

3.      Powołanie sekretarza obrad.

4.      Przedstawienie  porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 1).

5.      Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym- (druk nr 2).

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów.

       7.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r. – (druk nr 3),

       7.2. zmiany wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Miastko – (druk nr 4),

       7.3.zmiany uchwały Nr 71/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2011 roku w   sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko służebnościami  przesyłu – (druk nr 5),

       7.4.zmiany uchwały Nr 51/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 czerwca

       2013 r. w sprawie zamiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika

       w Miastku,  ul. Bolesława Chrobrego 7 – (druk nr 6).

       7.5.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy – (druk nr 7),

       7.6.obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko służebnością

       gruntową – (druk nr 8),

       7.7.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków

       zagospodarowania nieruchomości przyległej – (druk nr 9),

       7.8.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – (druk nr 10),

7.9.zmiany uchwały Nr 9/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku oraz ustalenia ich składów osobowych – (druk nr 11).

8.      Odpowiedzi  Burmistrza na interpelacje.

       9.  Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

      10. Zamknięcie obrad  VIII  sesji w 2013 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI

      kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 19-08-2013 12:14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Wasilewska 14-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 19-08-2013 14:39:38