Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku.

 

 

WGN 6840.1.9.2013.ASz                                                             Miastko, dnia 09.07.2013r.

 

 

                                                           WYKAZ

Burmistrz Miastkadziałając na podstawie uchwały Nr 69/III/2002 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 23 sierpnia 2002 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących  mienie komunalne oraz na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Położenie nieruchomości              obręb 83/2   m. Miastko, ul. Jaśminowa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis nieruchomości   Działka zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania

                                   przestrzennego gminy Miastko przeznaczona jest

                                   pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer księgi wieczystej                SLM/00003953/0  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer działki                                546

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powierzchnia działki                      1306m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena Nieruchomości                      43.738, zł   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin zapłaty                              przed zawarciem aktu notarialnego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma sprzedaży                           przetarg nieograniczony      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

 

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 wyżej powołanej ustawy informuję, że pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z następujących warunków:

-przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

-jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.    

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń UM Miastko na okres 21 dni .

Wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 10.07.2013 roku .

Załączniki do pobrania

1 wykaz Jaśminowa.pdf (PDF, 12KB) 2013-07-12 09:41:23 268 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 12-07-2013 09:41:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szabłowska 10-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 16-09-2013 13:51:33