Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.7.2013.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7  do statutu Gminy Miastko zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 28 czerwca 2013 roku,  godz. 13:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.|
2. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14 czerwca 2013 roku.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Ustalenie porządku obrad.
6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2012 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku za 2012 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Miastku za 2012 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za 2012 rok.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku za 2012 rok.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Miastku za 2012 rok;
a) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012.
16. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek oświatowych za 2012 rok.
17. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miastka z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2012 rok;
a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miastko za 2012 rok,
c/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka,
d/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku,
e/ dyskusja w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka z realizacji budżetu za 2012 rok,
f/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2012 rok,
g/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2012 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
18.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,
18.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dot. nieruchomości  położonej w Miastku przy ul. Konstytucji 3 Maja, oz nr 106/6 i 106/9, o łącznej pow. 58 m2),
18.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dot. nieruchomości  położonej w Miastku przy ul. Generała Wybickiego, oz. nr 299/2 o pow. 286 m2),
18.4. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów,
18.5. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku,  ul. Bolesława Chrobrego 7 (dotychczasową nazwę szkoły zmienia się na: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku, ul. Bolesława Chrobrego 7).
19. Informacja Burmistrza o stanie przygotowań Gminy do wdrożenia programu gospodarki  odpadami komunalnymi.  
20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2013 roku. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 24-06-2013 13:11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 18-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 24-06-2013 13:11:12