Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.5.2013.JW

 

Na  podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 ust. 4  załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję  V nadzwyczajną  sesję   Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie sięw dniu 31 maja, tj. (piątek)  2013 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.
2.      Powołanie sekretarza obrad.
3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.      Przedstawienie  porządku posiedzenia.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza  Miastka do zawarcia umowy przedwstępnej zbycia udziałów Szpitala Powiatu Bytowskiego Spółka z o.o. przez Starostę Bytowskiego.
6.      Zamknięcie obrad  V  sesji nadzwyczajnej  w 2013 roku  Rady Miejskiej w Miastku .

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu  umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 28-05-2013 12:07:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 28-05-2013 12:07:01