Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.4.2013.LJ

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję IV/2013 sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 26 kwietnia 2013 roku, (tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów:  Nr XXIII/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 marca 2013r., Nr XXIV/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 kwietnia 2013r.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Ustalenie porządku obrad.

6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

    8.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,

    8.2. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193078G w miejscowości Wiatrołom kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna (dot. działek o nr 1/4 i 1/3),

    8.3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dot. działki gruntu nr geod. 88/9 o pow. 0,0115 ha, położonej w obrębie 83/5 w m. Miastko),

    8.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (wg załącznika do niniejszej uchwały),

    8.5. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemców (dot. lokalu mieszkalnego nr 3 na rzecz jego najemców w budynku nr 9 przy ul. Polnej  w Miastku),

    8.6. powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „Wieś roku 2013 w Gminie Miastko”,

    8.7. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Miastko,

   8.8. określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie   zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości  z terenu miasta i gminy Miastko,

   8.9. uznania za pomnik przyrody (dot. głazu narzutowego, położonego na działce nr 385,  obręb Wiatrołomy, Leśnictwo Turowo, oddział leśny 385c).

9. Stanowisko Rady Miejskiej w Miastku w sprawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (znak: NK-VI.40.18.2013.MS)z dnia 8 kwietnia 2013r., w sprawie uzyskania przez Wojewodę Pomorskiego informacji wskazującej na naruszenie przez radnych Rady Miejskiej w Miastku, tj. Teresę Lipka, Ewę Szyca i Mirosława Kwaśniewskiego zakazu określonego w art. 25f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

10. Przyjęcie informacji Komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

11. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej  na terenie Gminy.

12. Przyjęcie informacji Komendanta Straży Miejskiej o stanie porządku na terenie Gminy.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2013 roku. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 23-04-2013 13:07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 18-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-04-2013 13:07:41