Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.3.2013

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Zwołuję III/2013 sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 02 kwietnia 2013r. (tj. wtorek), godz. 17:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.31.2013.MS Wojewody Pomorskiego z 1 marca 2013 roku stwierdzające nieważność uchwały nr 6/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku  z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych SŁOSINKO.
5. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 26-03-2013 14:44:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 26-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-04-2013 12:33:22