Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.2.2013.JW

 

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję II/2013  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu 8 marca , tj. (piątek)  2013 r. o godz. 9.00 w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie protokołu  Nr  XXIII/2013  z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia   2013 roku.
3.      Powołanie sekretarza obrad.
4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.      Ustalenie porządku posiedzenia.
6.      Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7.      Interpelacje i zapytania.
8.      Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1.Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.,
8.2.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.,
8.3.zmiany uchwały Nr 60/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
8.4.określenia zasad  przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych  Gminy Miastko,
8.5.wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 roku,
8.6.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2013 roku,
8.7.przystąpienia do zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko,
8.8.wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko na lata 2013 – 2017,
8.9. skargi  na działalność Burmistrz Miastko.
9. Stanowisko Rady Miejskiej w Miastku  w sprawie pisma Wojewody Pomorskiego dotyczącego  zależności  pełnienia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku funkcji kierowniczej w gminnych strukturach Ochotniczych Straży Pożarnej.
10.Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady za 2012  rok.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad  II  sesji w 2013 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 01-03-2013 07:15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Wasilewska 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 01-03-2013 07:15:43