ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - WO.271.1.2011. AR

WO.271.1.2011. AR                                                                                                                                    Miastko, dnia 4 lipca  2011r.

  

ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania pn.

„Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko, w roku szkolnym 2011/2012, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”– prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

            Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie związane z udzieleniem zamówienia wymienionego na wstępie.

 

U Z A S A D N I E N I E

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 04-07-2011 13:34:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Ringwelski 04-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 04-05-2012 14:15:15