Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2013 2016-06-07 11:55:57
Uchwała nr 1/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 2013-02-01 09:50:42
Uchwała nr 2/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 2013-02-01 09:57:47
Uchwała nr 3/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania 2013-02-01 09:58:47
Uchwała nr 4/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w drodze przetargu 2013-02-01 09:59:28
Uchwała nr 5/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w drodze przetargu 2013-02-01 10:00:00
Uchwała nr 6/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych Słosinko 2013-02-01 10:01:28
Uchwała nr 7/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 63/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku 2013-02-01 10:02:31
Uchwała nr 8/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok 2013-02-01 10:03:21
Uchwała nr 9/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na rok 2013 2013-02-01 10:04:12
Uchwała nr 10/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na rok 2013 2013-02-01 10:05:08
Uchwała nr 11/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Miastku 2013-02-01 10:05:56
Uchwała nr 12/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-01 10:07:24
Uchwała nr 13/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013-05-21 13:20:15
Uchwała nr 14/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani 2013-05-21 13:21:30
Uchwała nr 15/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 60/V/2010 2013-05-21 13:27:26
Uchwała nr 16/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie przyznawania diet dla pracowników jednostek wykonawczych organów Gminy Miastko 2013-05-21 13:30:28
Uchwała nr 17/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 roku 2013-05-21 13:32:56
Uchwała nr 18/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2013-05-21 13:34:16
Uchwała nr 19/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko 2013-05-21 13:35:49
Uchwała nr 21/VI/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego 2013-05-27 13:10:03
Uchwała nr 20/VI/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko na lata 2013 - 2017 2013-05-21 13:37:13
Uchwała nr 22/VI/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2013-05-21 13:40:22
Uchwała nr 23/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie nabycia udziałów szpitala 2013-05-21 13:42:23
Uchwała nr 24/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013-05-21 13:43:19
Uchwała nr 25/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej kategorii drogi gminnej 2013-05-21 13:44:57
Uchwała nr 26/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2013-05-21 13:46:03
Uchwała nr 27/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 2013-05-21 13:47:00
Uchwała nr 28/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 2013-05-21 13:47:44
Uchwała nr 29/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie "Wieś Roku 2013 w Gminie Miastko" 2013-05-21 13:48:46
Uchwała nr 30/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastko 2013-05-21 13:49:48
Uchwała nr 31/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 2013-05-21 14:02:54
Uchwała nr 32/VI/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miastka do zawarcia umowy przedwstępnej nabycia od Powiatu Bytowskiego udziałów w nowo utworzonej spółce, powstałej w wyniku podziału Szpitala Powiatu Bytowskiego Spółka z o.o. 2013-06-06 09:03:26
Uchwała nr 33/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2013-07-03 09:03:23
Uchwała nr 34/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy na rok 2013 2013-07-03 09:04:13
Uchwała nr 35/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie stypendiów sportowych w Gminie Miastko 2013-07-03 09:05:39
Uchwała nr 36/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia strategii oświaty w Gminie Miastko na lata 2013 - 2018 2013-07-03 09:07:37
Uchwała nr 37VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu gruntu nieruchomości 2013-07-03 09:08:35
Uchwała nr 38VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu gruntu nieruchomości 2013-07-03 09:09:13
Uchwała nr 39VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu gruntu nieruchomości 2013-07-03 09:09:44
Uchwała nr 40VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2013-07-03 09:10:07
Uchwała nr 41VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu gruntu nieruchomości 2013-07-03 09:11:29
Uchwała nr 42VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody 2013-07-03 09:12:12
Uchwała nr 43VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Gminy Miastko 2013-07-03 09:13:05
Uchwała nr 44VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 21/Vl/2013 Rady Miejskiej w Miastku 2013-07-03 09:14:01
Uchwała nr 45VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2012 rok 2013-07-25 08:53:06
Uchwała nr 46VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2012 rok 2013-07-25 08:53:59
Uchwała nr 47VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2013-07-25 08:54:46
Uchwała nr 48VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2013-07-25 08:55:35
Uchwała nr 49VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2013-07-25 08:56:08
Uchwała nr 50VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 2013-07-25 08:57:03
Uchwała nr 51VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku 2013-07-25 08:58:00
Uchwała nr VIII/52/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-08-28 09:41:03
Uchwała nr VIII/53/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko 2013-08-28 09:41:58
Uchwała nr VIII/54/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 71/VI/2011 2013-08-28 09:42:45
Uchwała nr VIII/55/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 51/VI/2013 2013-08-28 09:43:28
Uchwała nr VIII/56/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 2013-08-28 09:44:12
Uchwała nr VIII/57/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko służebnością gruntową 2013-08-28 09:47:04
Uchwała nr VIII/58/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2013-08-28 09:48:06
Uchwała nr VIII/59/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2013-08-28 09:48:47
Uchwała nr VIII/60/2013 z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/VI/2010 2013-08-28 09:49:44
Uchwała nr IX/61/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego którego mandat wygasł 2013-09-27 07:41:41
Uchwała nr IX/62/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2013-09-27 07:43:09
Uchwała nr IX/63/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Zadry kategorii drogi gminnej 2013-09-27 07:44:37
Uchwała nr IX/64/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Przęsin kategorii drogi gminnej 2013-09-27 07:45:19
Uchwała nr IX/65/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Kamnica kategorii drogi gminnej 2013-09-27 07:46:03
Uchwała nr IX/66/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Świeszyno kategorii drogi gminnej 2013-09-27 07:46:45
Uchwała nr IX/67/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 74/VI/2011 2013-09-27 07:48:10
Uchwała nr IX/68/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-09-27 07:49:30
Uchwała nr IX/69/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej nr 63/2 2013-09-27 07:50:58
Uchwała nr IX/70/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej nr 63/1 i 64/2 2013-09-27 07:53:34
Uchwała nr IX/71/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej nr 119/3 2013-09-27 07:54:25
Uchwała nr IX/72/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2013-09-27 07:55:49
Uchwała nr IX/73/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koszalińska - Dworcowa - Młodzieżowa 2013-09-27 07:57:12
Uchwała nr IX/74/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RONDO 2013-09-27 07:58:26
Uchwała nr IX/75/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Świerzno kategorii drogi gminnej 2013-09-27 08:00:50
Uchwała nr IX/76/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej w miejscowości Bobięciono kategorii drogi gminnej 2013-09-27 08:01:52
Uchwała nr IX/77/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyboru przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku 2013-09-27 08:03:18
Uchwała nr IX/78/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Rozwój - Dostepność 2013-09-27 08:04:57
Uchwała nr IX/79/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego którego mandat wygasł 2013-11-04 14:43:55
Uchwała nr IX/80/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2013-11-04 14:44:46
Uchwała nr IX/81/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-11-04 14:45:22
Uchwała nr IX/82/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Wołcza Wielka 2013-11-04 14:46:15
Uchwała nr IX/83/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Wołcza Mała 2013-11-04 14:47:02
Uchwała nr IX/84/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Czarnica 2013-11-04 14:47:59
Uchwała nr IX/85/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę działki nr 63/1 stanowiącej własności Gminy Miastko 2013-11-04 14:49:33
Uchwała nr IX/86/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własności Gminy Miastko 2013-11-04 14:50:42
Uchwała nr IX/87/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek stanowiących własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:04:59
Uchwała nr IX/88/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek - Trzcinno działki stanowiącej własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:06:19
Uchwała nr IX/89/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek - Trzcinno działki stanowiącej własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:33:25
Uchwała nr IX/90/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Dretynek - Trzcinno działki stanowiącej własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:34:11
Uchwała nr IX/91/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kamnica działki stanowiącej własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:48:53
Uchwała nr IX/92/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki stanowiącej własność Gminy Miastko 2013-11-04 15:51:06
Uchwała nr IX/93/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości 2013-11-04 15:52:36
Uchwała nr IX/94/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 2013-11-04 15:54:28
Uchwała nr IX/95/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku 2013-11-04 15:55:08
Uchwała nr IX/96/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/VI/2010 2013-11-04 15:56:58
Uchwała nr IX/97/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/VI/2010 2013-11-04 15:58:39
Uchwała nr IX/98/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wstąpienia radnego na miejsce kandydata którego mandat wygasł 2013-12-04 09:02:20
Uchwała nr IX/99/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2013-12-04 09:04:02
Uchwała nr IX/100/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko 2013-12-04 09:07:47
Uchwała nr IX/101/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko 2013-12-04 09:08:47
Uchwała nr IX/102/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko 2013-12-04 09:09:26
Uchwała nr IX/103/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Miastko 2013-12-04 09:11:31
Uchwała nr IX/104/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK Miastko na lata 2014 - 2016 2013-12-04 09:14:08
Uchwała nr IX/105/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat ZWiK Miastko 2013-12-04 09:14:57
Uchwała nr IX/106/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko 2013-12-04 09:16:48
Uchwała nr IX/107/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomelacji Miastko 2013-12-04 09:18:15
Uchwała nr IX/108/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 2013-12-04 09:18:59
Uchwała nr IX/109/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/VI/2010 2013-12-04 09:19:49
Uchwała nr XII/110/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014-01-07 14:43:01
Uchwała nr XII/111/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Świerzenko lokalu użytkowego 2014-01-07 14:44:40
Uchwała nr XII/112/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Świerzenko działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miastko 2014-01-07 14:46:56
Uchwała nr XII/113/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2014-01-07 14:48:11
Uchwała nr XII/114/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2014-01-07 14:50:27
Uchwała nr XII/115/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Ku doskonałości - 2 edycja" współfinansowanego z EFS 2014-01-07 14:51:32
Uchwała nr XII/116/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku 2014-01-07 14:52:31