Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i uchwały Nr 70/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” oraz Zarządzenia Nr 230/VI/2012 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego Ogłasza rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresach:
I Upowszechnianie i rozwój kultury licznej, sportu i turystyki,
II Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych i bezrobotnych,
III Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
IV Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
V Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
VI Wspieranie organizacji pozarządowych.

Załączniki do pobrania

1 15012013_01.pdf (PDF, 1.MB) 2013-01-15 13:09:50 471 razy
2 15012013_02.doc (DOC, 84KB) 2013-01-15 13:09:50 362 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 15-01-2013 13:09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Radziszewski 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:54:03