Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka zaprasza do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Miastku

 

1. Wymagania niezbędne:

    - wpis na listę radców prawnych,

    - doświadczenie w pełnieniu obsługi prawnej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Forma: umowa cywilno-prawna lub umowa z kancelarią radcy prawnego.

3. Czas trwania umowy: od 01 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. z okresem

    wypowiedzenia 1 miesiąc.

4. Zakres wykonywanych zadań:

     1) obsługa prawna Urzędu Miejskiego,

     2) obsługa prawna Rady Miejskiej, w tym udział w sesjach Rady Miejskiej, w razie

         potrzeby udział w pracach komisji Rady Miejskiej.

     3) doradztwo prawne na rzecz jednostek organizacyjnych,

     4) opracowanie lub opiniowanie aktów prawnych,

     5) prowadzenie zastępstwa sądowego,

     6) opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień, decyzji, postanowień, zarządzeń   

         Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej pod względem formalno-prawnym,

     7) uczestnictwo w prowadzonych przez Urząd rokowaniach, których celem jest 

         nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

     8) informowanie Burmistrza, naczelników wydziałów, kierowników referatów i  

         pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych o zmianach w przepisach

         prawnych dotyczących działalności Urzędu Miejskiego,

      9) wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej, zleconych przez Burmistrza 

          Miastka,

5. W ofercie należy podać oczekiwaną kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto za 

    świadczoną usługę, w tym w wymiarze 12 godzin tygodniowo w siedzibie Urzędu.

6. Wymagane od kandydata dokumenty:

    - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

    - kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,

    - kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

    - list motywacyjny, CV, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia zawodowego,

    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w

       dokumentach ofertowych w związku z wyborem oferty na świadczenie usługi prawnej 

       zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 

       r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Miastku należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, pok. 19, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1 ( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Miastku) w terminie : 21 stycznia 2013 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miastka zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji oraz negocjacji wynagrodzenia z osobami, których oferty spełniają niezbędne wymagania.

Informacja o spełnieniu wymagań niezbędnych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku (www.bip.miastko.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 07-01-2013 13:57:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:54:28