Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.8.2012.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7  do statutu Gminy Miastko zwołuje  VIII sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 30 listopada 2012 roku, (tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 października 2012 roku.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Ustalenie porządku obrad.

6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

    8.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,

    8.2. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko,

    8.3. podatku od nieruchomości w Gminie Miastko,

    8.4. opłaty targowej w Gminie Miastko,

    8.5. podatku od środków transportowych w Gminie Miastko,

    8.6. zatwierdzenia taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

    8.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży (dot. nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Pałuckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 150 o pow. 718 m2),

   8.8. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 88/9 o pow. 0,0115 ha, położonej w Miastku przy ul. Zielonej),

   8.9. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy (dot. zawarcia kolejnych umów na czas oznaczony do trzech lat z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały),

   8.10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych SŁOSINKO.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2012 roku.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału
w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 23-11-2012 09:36:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-11-2012 09:36:34