Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu m.p.z.p. KDM

OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „KOSZALIŃSKA – DWORCOWA -MŁODZIEŻOWA„

 

                                                                              

       Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miastku uchwały Nr 48/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.” KOSZALIŃSKA – DWORCOWA -MŁODZIEŻOWA „  dla terenów położonych w Miastku.

 

 

       Z treścią planu miejscowego, uzasadnieniem do ww. uchwały Rady Miejskiej w Miastku  o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy,  można się zapoznać:

-        na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Miastku

-        w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku,  ul. Grunwaldzka 1 pok. 18 

 

                                                                                                                 BURMISTRZ MIASTKA

Załączniki do pobrania

1 Piodsumowanie DKM.pdf (PDF, 27KB) 2012-11-07 14:54:04 288 razy
2 mpzp KDM.pdf (PDF, 97KB) 2012-11-07 14:54:04 315 razy
3 KDM rys planu.pdf (PDF, 1.MB) 2012-11-07 14:54:04 282 razy
4 zał 2 i 3 KDM.pdf (PDF, 81KB) 2012-11-07 14:54:04 264 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 07-11-2012 14:54:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Ringwelski 07-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 07-11-2012 14:59:58