Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.6.2012.LJ

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7  do statutu Gminy Miastko zwołuję:

VI sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 28 września 2012 roku, (tj. piątek),  godz. 8:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia
    31 sierpnia 2012 roku.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Ustalenie porządku obrad.

6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

    8.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,

    8.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dot. działki gruntu nr 421/5
           o pow. 79 m2, położonej w Miastku przy ul. Armii Krajowej),

    8.3. nadania nazwy ulicy (dot. drogi położonej w obr. 83/4, oznaczonej jako działka nr 6/38
           oraz działka nr 6/40 – nadaje się nazwę Morelowa),

    8.4. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193052G w miejscowości Tursko kategorii
           drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,

    8.5. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193094G w miejscowości Szydlice kategorii
           drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,

    8.6. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193075G w miejscowości Pasieka kategorii
           drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,

    8.7. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193114G w miejscowości Lubkowo kategorii
           drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2012 roku.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału
w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 20-09-2012 09:54:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 20-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 20-09-2012 09:54:57