Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2018-06-19 07:09:37
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 2018-06-15 14:06:05
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. płac w Referacie Obsługi Szkół - dokument stracił ważność 2018-06-05 13:09:54
Informacje o spółkach za 2017 rok 2018-06-01 13:23:17
za rok 2017 2018-05-17 08:48:41
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. płac w Referacie Obsługi Szkół - dokument stracił ważność 2018-05-15 10:47:35
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 2018-04-30 13:45:42
Sprawozdania 2017 r. 2018-04-09 15:33:33
opłata za zmniejszenie naturalnej retencji 2018-04-09 09:45:27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 500069268-N-2018 2018-03-29 17:17:02
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTKO NA KONIEC 2017 ROKU 2018-03-15 11:54:36
PLAN DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA 2018 ROK 2018-03-15 11:50:39
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W 2017 ROKU 2018-03-15 11:46:22
konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku - dokument stracił ważność 2018-03-09 14:50:20
Burmistrz Miastka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku - dokument stracił ważność 2018-02-15 10:17:34
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kasjer w Wydziale Finansowym - dokument stracił ważność 2018-02-08 11:49:00
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO KASJER W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIASTKU - dokument stracił ważność 2018-02-08 11:44:38
2018 2018-02-05 13:29:00
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gm. Miastko na 2018 r. 2018-01-29 16:05:05
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko 2018-01-18 12:23:16
Projekty uchwał na 2018 rok 2018-01-18 11:19:11
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kasjer w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Miastku - dokument stracił ważność 2018-01-16 11:38:33
Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego na stanowisko -KASJER w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2018-01-16 11:33:19
2018 rok 2018-01-16 09:04:33
Nabór na wolne stanowisko pracy - kasjer w Wydziale Finansowym - UNIEWAŻNIONY 2018-01-11 14:24:37
2018 2018-01-03 14:12:40
2018 2018-01-03 08:34:47
Informacja o udzieleniu zamówienia 2017-12-29 15:03:24
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2017-12-22 08:13:19
2017/2018 2017-11-27 13:34:07
Projekt Budżetu Gminy Miastko na 2018 rok 2017-11-24 10:12:17
Uchwała nr 43-VI-2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14 czerwca 2013 r w sprawie Statutu Gminy Miastko 2017-09-08 07:34:01
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego 2017-09-01 15:02:19
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za II kwartał 2017 r. 2017-08-28 14:35:57
Informacja na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny 2017-08-04 08:25:39
Deklaracja na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości 2017-08-04 08:18:53
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko 2017-08-03 15:15:26
Zasady i wytyczne 2017-08-02 08:58:26
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za I kwartał 2017 r. 2017-07-06 08:25:09
Informacje o spółkach za 2016 rok 2017-06-29 14:22:01
Informacje o spółkach za 2015 rok 2017-06-29 14:21:12
2018 2017-06-22 10:09:12
2017 2017-06-14 10:23:08
RB-27S 2016 2017-05-29 10:25:28
za rok 2016 2017-05-19 08:05:26
Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych - dokument stracił ważność 2017-04-26 09:41:07
Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego Gm. Miastko w 2017r. 2017-04-21 08:26:57
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 - 2019 2017-04-19 09:55:56
Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, karta nr WRG_03R i WRG_03R1 2017-03-23 11:12:10
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTKO NA KONIEC 2016 ROKU 2017-03-23 10:03:09
Projekty - Dofinansowanie Krajowe i Unii Europejskiej 2017-03-22 10:36:16
Nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku - dokument stracił ważność 2017-03-20 13:56:05
Informacja z realizacji planu dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2016 roku 2017-03-20 13:03:46
Plan dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2017 rok 2017-03-16 13:30:21
Nabór na stanowisko Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2017-03-07 09:18:26
AZBEST 2017-03-03 09:53:20
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci/uczniów w roku 2017 w Gminie Miastko 2017-02-23 16:10:31
SPRAWOZDANIA 2016 2017-02-23 08:55:14
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2016 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko 2017-02-23 08:28:45
2017 2017-02-15 09:08:01
Ochrona powietrza 2017-02-13 14:33:48
2017 2017-02-10 12:24:13
Projekty uchwał na 2017 rok 2017-01-27 14:33:32
2017 rok 2017-01-27 10:25:41
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2015-2016 2017-01-24 11:20:11
WZORY PISM 2017-01-18 13:36:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedle Ceglane w Miastku 2017-01-18 13:33:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla doliny Studnicy w Kawczu-Okuninie 2017-01-18 12:26:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu stacji bazowej telefonii komórkowej w Dretyniu. 2017-01-18 12:23:42
2017 2017-01-05 10:21:14
2017 2017-01-03 13:15:31
Gospodarka wodno - ściekowa 2016-11-30 09:56:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 314/3, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-11-25 13:27:30
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko, gmina Miastko, pow. bytowski, woj .pomorskie - dokument stracił ważność 2016-10-26 08:10:41
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont budynku Urzędu Miejskiego w Miastku - Etap I - korytarz -parter" 2016-10-21 14:27:16
Uchwała nr XVIII/149/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miastko na lata 2015 - 2025 2016-10-21 07:58:56
Nabór na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2016-09-16 12:00:30
ogłoszenie o pracę w ramach umowy zlecenia - dokument stracił ważność 2016-09-09 12:17:50
Nabór na stanowisko Podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2016-09-08 08:31:51
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - kadencja 2014 - 2018 2016-09-07 08:24:31
2016 2016-08-29 15:38:48
2016 2016-08-29 15:38:26
regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego_w_miastku_-_tekst_ujednolicony 2016-07-12 08:39:35
Sołectwa i Osiedla 2016-07-07 13:53:55
wykaz Firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2016-07-06 08:17:00
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie, 77-200 Miastko, Wałdowo 1 - dokument stracił ważność 2016-06-27 14:16:53
Plan dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2016 rok 2016-06-23 15:45:08
2016 2016-06-20 13:23:58
Uchwały Rady Miejskiej w Miastku podjęte w roku 2013 2016-06-07 11:54:49
2017 2016-05-27 14:08:23
2016 2016-05-27 14:08:17
2016 2016-05-17 14:21:32
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 2016-05-17 10:26:33
nabór na stanowisko dozorcy w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2016-05-11 14:47:33
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku 2016-05-05 15:02:22
2015 2016-04-22 13:44:44
Informacja z realizacji planu dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2015 roku - WRG.0632.2.1.2016.KK 2016-04-08 15:05:37
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2015 roku - WRG.3023.1.2016.KK 2016-04-08 15:01:22
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców WRG.6845.1.169.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-03-31 10:51:25
ogłoszenie o pracę w ramach umowy zlecenia - dokument stracił ważność 2016-03-23 10:48:47
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika, ul. Bolesława Chrobrego 7, 77 - 200 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-03-16 11:56:42
2016 2016-03-11 13:31:30
Budżet Gminy Miastko na 2015 rok 2016-02-29 11:48:52
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-02-03 14:28:12
2016 2016-01-22 10:05:04
Projekty uchwał na 2016 rok 2016-01-20 12:19:43
2016 rok 2016-01-18 08:24:37
Burmistrz Miastka o głasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-01-11 15:12:21
2016 2016-01-07 07:43:40
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwolaniu posiedzenia w dniu 12 stycznia 2016 r. 2016-01-04 11:14:28
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrasytruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwolaniu komisji w dniu 5 stycznia 2016 r. 2015-12-31 09:17:30
Zarządzenie Nr 186/VII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji stanów paliwa w pojazdach. 2015-12-29 09:32:29
XVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 grudnia 2015r. 2015-12-17 09:11:47
Ogłoszenie przewodniczącego Komisjio zwołaniu wspólnegoposiedzenia Komisji Oświaty kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji z Kmisją Rozwoju Obszarów Wiejskicg Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 18 grudnia 2015 r. 2015-12-14 08:26:44
Posiedzenie Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 15 grudnia 2015r. 2015-12-09 10:28:10
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji o zwołaniu Komisji Oświaty Zadrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu w dniu 4 grudnia 2015 r. 2015-11-25 10:56:10
Zawiiadowmienie o zwolaniu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska w dniu 2 grudnia 2015 r. 2015-11-25 10:51:56
2015 2015-11-25 09:32:32
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodaki Komunalnej o zwołaniu komisji w dniu 1 grudnia 2015 r. 2015-11-24 13:27:41
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 11 grudnia 2015 r. 2015-11-24 09:53:56
Posiedzenie Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 26 listopada 2015r. 2015-11-19 15:13:43
Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji z Komisją Rozwoju Obszarów Wiejski Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 24 listopada 2015r. 2015-11-19 09:20:28
Projekt uchwały w spraw ie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko - (druk nr 193 /XVII), 2015-11-18 10:47:53
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XVII sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 listopada 2015 r. 2015-11-17 12:22:00
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady o zwołaniu wspólnego posiedzenie komisji stałychi Radyw Miastku w dniu 24 listopada 2015 r. 2015-11-17 12:11:47
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030 2015-11-13 13:27:29
Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2014-2020 2015-11-13 13:26:02
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Miastko 2015-11-13 13:11:16
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 9.11.2015r. 2015-11-05 10:08:42
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RadyMiejskiej o zwołaniu posiedzenia Komisji w dniu 10 listopada 2015 r. godz. 11.oo - dokument stracił ważność 2015-11-03 11:43:27
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwolaniu komisji w dniu 6 listopada 2015 r. 2015-10-30 13:29:50
Ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku na dzień 23 października 2015 roku. 2015-10-19 17:24:29
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia w dniu 21 października 2015 r. 2015-10-14 14:56:43
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktry Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 20 października 2015 r. 2015-10-13 14:06:12
Ogłoszenie przewodniczącego komisjiRozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki nieruchomościamii Ochrony Środowiska o zwołaniu posiedzenia w dniu 19 października 2015 r. 2015-10-12 13:21:11
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w zwołaniu Komisji w dniu 14 października 2015 r. 2015-10-06 11:38:06
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi inwestorów zewnętrznych - dokument stracił ważność 2015-09-24 11:39:02
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 30 września 2015 r. 2015-09-24 08:30:38
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady o zwołaniu posiedzenia Rady w dniu 25 września 2015 r. 2015-09-16 08:08:19
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki nieruchomościami i Ochrony Środowska w dniu 23 września 2015 r. 2015-09-14 13:26:43
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi inwestorów zewnętrznych - dokument stracił ważność 2015-09-11 14:10:31
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 22 września 2015 r. 2015-09-11 13:57:06
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zadrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 18 września 2015 r. 2015-09-11 13:55:22
Oferta pracy na stanowisko robotnicze - gońca w ramach umowy zlecenia do roznoszenia na terenie Miastka przesyłek listowych. - dokument stracił ważność 2015-09-10 09:00:38
Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 11 września 2015 r. 2015-09-03 14:11:01
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 02 września 2015r. 2015-08-27 08:55:25
Wyprawka szkolna 2015 2015-08-27 07:45:10
XIV posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 28 sierpnia 2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-21 13:41:06
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 27.08.2015r. 2015-08-21 13:27:30
Posiedzenie Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 25.08.2015r. 2015-08-21 13:26:14
Posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 24.08.2015r. 2015-08-21 13:24:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej - dokument stracił ważność 2015-08-21 11:54:20
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 7 sierpnia 2015r. 2015-08-03 11:48:48
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 24 lipca 2015 r. godz. 11. 2015-07-16 13:45:00
XIII posiedzenie Rady Miejskiej w Miasrku w dn. 3 lipca 2015 r. 2015-06-26 09:03:45
Wspólne posiedzeniekomisji stałych Rady Miejskiej w Miastku w dn. 1 lipca 2015 r. 2015-06-26 09:02:01
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej - dokument stracił ważność 2015-06-24 10:59:26
Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Rewizyjnej w dn. 24 czerwca 2015 r. 2015-06-15 13:38:41
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych 2015-06-12 15:07:46
Kadencja 2016 - 2019 2015-06-12 12:13:55
Posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 19 czerwca 2015 roku - dokument stracił ważność 2015-06-11 14:33:57
Posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wspólne z Komisjią Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 16.06.2015r.. - dokument stracił ważność 2015-06-11 09:06:51
Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dn. 16 czerwca 2015 r. 2015-06-09 14:29:41
Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10 czerwca 2015 r. 2015-06-08 11:04:20
Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Ośwaity Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji na dzień 12 czerca 2015 r. 2015-06-05 08:42:28
Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół - dokument stracił ważność 2015-05-29 12:30:16
Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Rewizyjnej w dniu 3 czerwca 2015 r. 2015-05-27 09:48:59
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 27.05.2015r. 2015-05-21 09:34:08
Posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 27.05.2015r. 2015-05-21 09:32:26
Ogłoszenie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 maja 2015 r.godz. 9,oo 2015-05-20 14:34:17
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20 maja 2015r. 2015-05-15 15:21:13
Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 26 maja 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-05-15 13:45:46
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi inwestorów zewnętrznych - dokument stracił ważność 2015-05-06 13:42:20
Ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dn. 6 maja 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-04-30 12:04:48
Burmistrz Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miastku. 2015-04-23 15:14:57
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju społecznego i ochrony zdrowia. - dokument stracił ważność 2015-04-23 14:31:02
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi inwestorów zewnętrznych. - dokument stracił ważność 2015-04-23 14:28:17
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Miastku - dokument stracił ważność 2015-04-22 12:26:20
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 2015-04-21 11:38:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3/16 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3/14 2015-04-21 11:37:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku nr 16 w m. Żabno, gm. Miastko. 2015-04-21 11:35:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miastko Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Miastku 2015-04-21 11:34:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku Nr VII/43/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miastko na lata 2015 - 2017 2015-04-21 11:31:48
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2015-04-21 10:44:26
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2015r. 2015-04-21 10:42:25
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programu rozwoju Gminnego Centrum Zarządzania Energią w postaci Miejskiego Operatora Energetycznego (GCZE MOEN) dla Gminy Miastko 2015-04-21 10:40:12
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 2015-04-21 10:38:45
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szpital Miejski w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2015-04-21 10:37:03
Posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 22.04.2015r. 2015-04-17 15:18:07
Posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24.04.2015r. 2015-04-17 15:13:31
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 23.04.2015r. 2015-04-17 15:12:01
Obwieszczenia Burmistrza Miastka z dnia 9 kwietnia 2015roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodach głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 10 maja 2015r. wyborów Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2015-04-15 07:17:31
Ogłoszenie dotyczące wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady w dniu 21 kwietnia 2015 r., godz. 9.oo 2015-04-10 14:02:48
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 15 kwietnia 2015r. 2015-04-10 13:47:38
Posiedzenie Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dn. 21 kwietnia 2015 r. godz. 11.00, sala nr 6 2015-04-09 11:10:40
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Miastku 2015-04-08 08:31:21
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 8.04.2015r. 2015-04-07 12:08:59
ogłoszenie o posiedzeniu komisji oświaty w dniu 9 kwietnia 2015 r. 2015-04-07 09:42:35
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 01 kwietnia 2015r. - dokument stracił ważność 2015-03-31 14:47:27
Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni" 2015-03-24 13:07:20
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2014 roku - WRG.3023.1.2015.AS 2015-03-23 13:16:00
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w urzędzie Miejskim w Miastku. 2015-03-23 12:32:25
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-03-23 12:26:54
Informacja z realizacji planu dochodów w wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2014 roku 2015-03-18 11:39:08
Ogłoszenie o zwołaniu Sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 marca 2015 roku 2015-03-18 09:46:16
ogloszenie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska w dniu 15 marca 2015 r. 2015-03-18 09:35:20
ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia komisjistałych Rady w dniu 24 marca 2015 r. 2015-03-18 09:33:35
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji - dokument stracił ważność 2015-03-09 12:53:49
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji w dniu 12 marca 2015 r. 2015-03-06 09:30:02
Wybory Prezydenta RP 2015 2015-03-04 10:27:21
Wizualizacja wyborów 16 listopad 2014r 2015-02-26 14:29:32
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 6 marca 2015r. 2015-02-26 13:52:10
Burmistrz Miastka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 2015-02-26 09:40:01
Plan dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2015 rok 2015-02-26 07:30:43
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27.02.2015 rok 2015-02-24 10:34:37
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 24.02.2015r. 2015-02-20 15:40:42
Posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27.02.2015r. 2015-02-20 15:24:17
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. 2015-02-20 14:39:31
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego - Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 2015-02-20 14:33:26
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 20 lutego 2015 r. godz. 11.oo 2015-02-16 10:33:35
komisje w kadencji 2014 - 2018 2015-02-06 14:02:33
komisje w kadencji 2010 - 2014 2015-02-06 13:56:33
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2015 roku 2015-01-23 14:36:05
za rok 2015 2015-01-22 09:04:57
2015 2015-01-22 08:12:36
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady w dniu 27 stycznia 2015 2015-01-21 14:16:39
Projekty uchwał na rok 2015 2015-01-20 11:11:25
2015 2014-12-23 14:25:42
Rada Miejska 2014 - 2018 2014-12-18 12:55:15
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady w dniu 12 grudnia 2014 - WOA.0002.3.2014.JW 2014-12-11 09:59:34
Postanowienie Nr 55/14 Komisarza WYborczego w SŁupsku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Miastku w celu złożenia ślubowania przez Burmistzra Maistka 2014-12-04 12:06:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Miastku 2014-11-28 12:34:31
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2015 roku 2014-11-24 13:50:34
za rok 2014 2014-10-02 08:45:07
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA. 0002.9.2014.LJ 2014-09-22 13:20:33
Wolne stanowisko pracy w ZEC sp. z o.o. w Miastku 2014-09-05 11:55:37
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu pn. "Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w miejscowości Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" 2014-09-03 09:57:05
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA. 0002.7.2014.LJ 2014-07-22 11:34:57
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i sprzętu RTV i AGD w lipcu 2014r. 2014-07-02 08:11:51
Konkurs na członków Rady Nadzorczej Spółki Prawa Handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego pn. Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o. 2014-07-01 12:41:12
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - dot. postepowania o udzielenie zamówienia na rewitalizacja i zagospodarowanie miejsca odpoczynku i rekreacji Zielony Ruczaj w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.6.2014.IF 2014-06-17 12:40:14
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.6.2014.LJ 2014-06-16 14:00:45
za rok 2013 2014-05-22 08:28:12
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA. 0002.5.2014.JW 2014-05-16 08:41:44
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA. 0012.4.4.2014.JL 2014-05-14 10:52:40
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA. 0012.2.5. 2014.JW 2014-05-12 12:53:21
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastko na koniec 2013 roku - WGN.3023.7.2014.AS 2014-04-04 10:53:43
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014 - 2016 2014-04-02 09:01:05
Plan dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2014 2014-04-02 08:59:50
Informacja z realizacji planu dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w roku 2013 2014-04-02 08:58:50
Ogłoszenie Przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - WOA .0012.1.2.2014.JW 2014-03-03 13:44:44
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.3.2014.LJ 2014-02-24 12:29:53
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0012.2.2.2014.JW 2014-02-17 12:30:48
Ogłoszenie Przewodniczącego komisji Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0012.4.2.2014.JW 2014-02-17 12:28:59
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0012.3.2.2014.LJ 2014-02-17 12:26:54
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - WOA .0012.1.1.2014.JW 2014-02-10 13:20:22
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0012.3.1.2014 2014-01-20 14:15:08
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0012.4.1.2014 2014-01-20 14:13:17
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.2.204.JW 2014-01-20 14:06:42
Konkurs na członków Rady Nadzorczej Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o. 2014-01-17 09:16:25
2014 2014-01-16 13:38:44
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu pn. "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2014? 2014-01-16 12:47:22
2014 2014-01-09 12:00:09
2014-01-09 11:59:52
Projekty uchwał na rok 2014 2014-01-07 12:52:18
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej - WOA.0012.1.01.2014.JW 2014-01-07 12:50:52
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na świadczenie usług w zakresie transportu medycznego, usług w Nocnej i Świątecznej Opiece POZ, usług na stanowisku dyspozytora oraz usług ratowniczych i pielęgniarskich na Izbie Przyjęć iOddziałach Szpitalnych Zarząd Szpitala Miejskiego (spółka z o.o. w organizacji) w Miastku 2013-12-20 15:26:32
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Pielęgniarki Naczelnej -Zarząd Szpitala Miejskiego (spółka z o.o. w organizacji) w Miastku 2013-12-20 15:23:22
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 2013-12-18 11:31:21
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.12.2013.LJ 2013-12-13 14:54:32
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.10. 2013.JW 2013-12-05 12:49:25
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Miastku 2013-12-05 12:47:38
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pozytku publicznego 2013-11-21 12:51:37
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko 2013-11-19 14:18:55
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego (WIT.RI.271.14.2013.RCC) 2013-11-19 12:55:50
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0012.1.10.2013.JW 2013-10-29 15:02:48
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska oraz Komisji Pracy, Pomocy, Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA. 0012.4.10.2013.JL 2013-10-17 14:04:19
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA. 0002.10.2013.LJ 2013-10-17 14:02:20
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.9. 2013.JW 2013-10-15 11:59:22
Ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa Zarządu w tworzonym podmiocie prawa handlowego pod firmą Miejski Ośrodek Stacjonarnej i Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej, Długoterminowej i Specjalistycznej Sp z o.o. z siedziba w Miastku 2013-10-11 08:27:58
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA.0012.1.10.2013.JW 2013-10-10 13:14:28
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Miastku 2013-10-09 09:52:49
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji infrastruktury Technicznej - WOA.0012.2.9.2013.LJ 2013-10-08 10:50:42
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska oraz Komisji Pracy, Pomocy, Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA.0012.4.9.2013.JL 2013-09-16 11:19:12
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.9.2013.LJ 2013-09-16 11:17:20
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0012.2.8. 2013.JW 2013-09-12 14:56:04
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0012.2.7. 2013.JW 2013-09-05 12:05:37
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik w Straży Miejskiej 2013-09-02 15:39:58
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - WOA .0012.1.9.2013.JW 2013-08-29 13:02:23
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA. 0002.8.2013.JW 2013-08-19 12:14:42
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.7. 2013.JW 2013-08-19 12:11:20
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA.0012.2.6.2013.JW 2013-08-12 16:07:21
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA. 0012.4.8. 2013.JW 2013-08-12 16:05:53
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0012.1.8.2013.JW 2013-08-12 16:04:45
Burmistrz Miastka Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-08-02 10:40:27
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.7.2013.LJ 2013-06-24 13:11:12
Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji - WOA.0012.3.6.2013.LJ 2013-06-18 14:02:24
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.6.2013.JW 2013-06-10 12:19:52
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA.0012.2.5.2013.LJ 2013-06-07 09:14:51
Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji - WOA.0012.3.5.2013.LJ 2013-06-04 12:18:18
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.5.2013.JW 2013-05-28 12:07:01
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady - WOA. 0012.6.3.2013 .JW 2013-05-27 12:12:00
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku 2013-05-23 09:05:42
Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Dretyniu i naborze na to stanowisko 2013-05-23 07:46:19
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA .0012.1.6.2013.JW 2013-05-20 13:35:30
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury 2013-05-16 12:52:27
za rok 2012 2013-05-15 08:19:18
Zezwolenia 2013-05-14 10:35:50
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.4.2013.LJ 2013-04-23 13:07:41
Plan dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2013 2013-04-18 10:57:00
Informacja z realizacja planu dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości za 2012 rok 2013-04-18 10:55:45
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastko na koniec 2012 roku - WGN.3023.6.2013.AS 2013-04-18 10:53:29
Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury w Urzedzie Miejskim w Miastku 2013-04-18 09:38:15
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA.0012.4.4.2013.LJ 2013-04-18 08:00:20
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA.0012.5.3.2013.LJ 2013-04-18 07:56:21
Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.3. 2013.JW 2013-04-16 14:22:54
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA.0012.2.3.2013.LJ 2013-04-15 13:43:42
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2013-04-12 09:14:33
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA.0012.1.4.2013.LJ 2013-04-04 07:30:00
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA.0012.4.4.2013.JW 2013-04-03 10:14:05
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.3.2013 2013-03-26 14:44:24
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA .0012.1.4.2013.JW 2013-03-04 09:11:50
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.2.2013.JW 2013-03-01 07:15:43
Projekty uchwał na rok 2013 2013-02-26 13:57:05
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA. 0012.4.2. 2013.JW 2013-02-25 14:58:00
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA .0012.1.3.2013.JW 2013-02-25 14:56:44
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA. 0012.5.2.2013.JW 2013-02-25 14:55:12
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.2. 2013.JW 2013-02-22 10:36:03
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.2.2013.JW 2013-02-20 11:14:22
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - WOA .0012.1.2.2013.JW 2013-01-28 14:16:50
2013 2013-01-24 11:01:14
2013 2013-01-24 11:00:56
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.1.2013.LJ 2013-01-21 13:55:32
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku 2013-01-15 13:09:50
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA.0012.4.1.2013.JW 2013-01-07 14:05:25
Ogłoszenie o naborze na członków Rady Nadzorczej powstającej spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Miastku 2013-01-07 14:00:07
Burmistrz Miastka zaprasza do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Miastku 2013-01-07 13:57:25
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA.0012.2.1.2013.JW 2013-01-02 11:03:39
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości 2012-12-18 12:35:26
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.9.2012.JW 2012-12-14 10:45:23
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 2012-12-10 13:50:56
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.14.2012.JW 2012-12-10 13:49:05
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.8.2012.LJ 2012-11-23 09:36:02
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.13.2012.JW 2012-11-19 11:48:18
Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej WOA.0012.2.9.2012.JW 2012-11-14 12:46:12
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydata na to stanowisko - Referenta ds. księgowości 2012-11-14 12:43:42
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.7.2012.JW 2012-10-19 08:44:03
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej z Komisją Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA.0012.4.9.2012.LJ 2012-10-18 09:07:02
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji - WOA.0012.3.11.2012.LJ 2012-10-18 09:05:08
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA. 0012.2.8. 2012.JW 2012-10-11 08:28:30
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA.0012.1.7.2012.LJ 2012-10-09 12:19:11
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.6.2012.LJ 2012-09-20 09:54:57
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.10.2012.JW 2012-09-17 12:50:08
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA .0012.1.6.2012.JW 2012-09-05 10:01:35
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku 2012-09-03 10:06:12
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.5.2012.JW 2012-08-28 13:34:58
Burmistrz Miastka ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku 2012-07-20 12:29:40
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.4.2012.LJ 2012-06-15 15:07:22
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji - WOA.0012.3.8.2012.LJ 2012-06-11 13:47:13
Informacja o wynikach naboru w konkursie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku 2012-06-01 12:17:40
Plan dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2012 2012-06-01 12:14:55
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA .0012.1.6.2012.JW 2012-05-31 08:35:49
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji - WOA.0012.3.7.2012.LJ 2012-05-30 08:14:28
Rejestr instytucji kultury w Gminie Miastko 2012-05-22 09:39:45
Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA. 0012.5. 4. 2012.JW 2012-05-21 13:22:47
Ogłoszenie o naborze na stanowisko AUDYTORA wewntrznego w Urzędzie Miejskim w Miastku 2012-05-17 07:15:39
Burmistrz Miastka ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku 2012-04-27 13:06:17
Informacja dla niesłyszących 2012-04-24 09:32:11
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.3.2012.JW 2012-04-19 10:50:46
za rok 2011 2012-04-19 10:44:18
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA.0012.4.3.2012.LJ 2012-04-19 10:39:14
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA.0012.5.3.2012.LJ 2012-04-19 10:36:42
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.5.2012 2012-04-18 09:01:41
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA .0012.1.4.2012.JW 2012-04-11 07:19:46
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.2.2012.LJ 2012-03-23 12:49:03
Informacji o stanie mienia konunalnego gminy Miastko według stanu na dzień 31.12.2011 2012-03-22 09:22:28
Realizacja planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2011 roku 2012-03-22 09:14:25
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji - WOA.0012.3. 4.2012.LJ 2012-03-16 12:10:47
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA. 0012.5.2.2012.JW 2012-03-12 15:48:00
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury - WOA. 0012.2.3.2012.JW 2012-03-06 14:40:37
2012 2012-03-05 15:18:29
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA.0012.1.3.2012.LJ 2012-02-27 13:29:17
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA. 0012.4.2.2012 2012-02-24 11:58:11
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA ? 0012.1.3.2012.JW 2012-02-13 13:38:03
2012 2012-02-07 09:42:20
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.3.2012.LJ 2012-01-30 17:04:38
Projekty uchwał na rok 2012 2012-01-20 14:17:38
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.1.2012.JW 2012-01-20 12:46:09
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2012 roku 2012-01-20 12:41:15
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydata na to stanowisko. 2012-01-17 13:27:50
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA.0012.2.1.2011.LJ 2012-01-12 07:14:22
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją Pracy, Pomocy, Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA. 0012.4.1.2012.JL 2012-01-12 07:13:00
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA-0012.1.1.2012.JW 2012-01-09 12:51:27
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.1. 2012 2012-01-04 09:22:31
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0002.12.2011 2011-12-22 08:55:58
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA.0012.4.12.2011 2011-12-20 10:55:25
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0002.11.2011 2011-12-12 13:20:15
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.17.2011 2011-12-10 14:23:43
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA-0012.2.12.2011 2011-12-08 08:25:02
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji RGNiOŚ - WOA.0012.4.11.2011 2011-12-07 10:54:30
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.16.2011 2011-12-05 12:14:18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2012 roku 2011-12-01 10:54:32
Straż Miejska 2011-11-21 14:52:44
Urząd Stanu Cywilnego 2011-11-21 14:52:36
Wydział Promocji, Kultury i Sportu 2011-11-21 14:52:28
Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego 2011-11-21 14:52:20
Wydział Rozwoju Gospodarczego 2011-11-21 14:51:05
Wydział Finansowy 2011-11-21 14:50:42
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2011-11-21 14:44:52
2012 2011-11-18 09:19:20
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA. 0002.10.2011 2011-11-17 10:25:51
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA.0012.4.11.2011 2011-11-09 10:24:34
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA-0012.2.11.2011 2011-11-09 10:22:39
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA.0012.5.10.2011 2011-11-09 10:20:17
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.14.2011 2011-11-09 10:16:40
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0012.6.3.2011 2011-11-09 10:13:54
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 4 listopada 2011 - WOA-0012.1.9.2011 2011-11-08 07:28:23
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 19.10.2011 - WOA.0002.9.2011 2011-10-25 08:55:12
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.14.2011 2011-10-24 15:38:54
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.13.2011 2011-10-17 13:59:57
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.13.2011 2011-10-17 13:57:10
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 5 października 2011 2011-10-13 15:32:09
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 20.09.2011 2011-09-21 10:24:51
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.12.2011 2011-09-20 13:36:14
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA.0012.4.9.2011 2011-09-20 13:26:03
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.11.2011 - dokument stracił ważność 2011-09-12 13:47:59
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.08.2011 2011-08-30 10:02:00
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Obsługi Centrum Informacji Turystycznej 2011-07-15 11:44:32
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 06.07.2011 2011-07-06 11:23:20
Planowanie przestrzenne 2011-07-04 11:14:42
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 29.06.2011 2011-07-04 11:05:41
Zawiadomienia i wyniki 2011-06-29 13:14:26
Ogłoszenia 2011-06-29 13:14:17
Wykazy 2011-06-28 11:23:16
Przetargi 2011-06-28 11:18:17
za rok 2010 2011-06-20 12:17:22
2011 2011-06-14 14:47:33
Wykaz nazw miejscowości Gminy Miastko 2011-05-11 14:39:19
Projekty uchwał na rok 2011 2011-05-06 10:26:24
2011 2011-05-06 10:18:39
Protokoły z posiedzeń sesji Rady Miejskiej 2011-05-06 10:17:10
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 2011-05-06 10:16:59
Rada Miejska 2010 - 2014 2011-05-06 10:10:40
Rada Miejska 2006 - 2010 2011-05-06 10:10:14
Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego 2011-05-06 09:45:43
Wydział Rozwoju Gospodarczego 2011-05-06 09:44:46
Wydział Finansowy 2011-05-06 09:37:21
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2011-05-06 09:36:32
Straż Miejska 2011-05-06 09:35:29
Urząd Stanu Cywilnego 2011-05-06 09:34:42
Wydział Promocji Kultury i Sportu 2011-05-06 09:34:03
Miejsko - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-04-27 13:54:49
Informacje nieudostepnione 2011-04-27 13:40:28
Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015 - 2025 2011-04-26 10:34:57
Statut Gminy Miastko - tekst ujednolicony 2011-04-26 10:32:24
Młodzieżowa Rada Miejska 2011-04-26 08:34:06
Przewodniczący Rady Miejskiej 2011-04-26 08:28:35
Skarbnik Miastka 2011-04-26 08:27:26
Sekretarz Miastka 2011-04-26 08:25:31
Zastępca Burmistrza 2011-04-26 08:23:41
Burmistrz Miastka 2011-04-26 08:21:11
Dane teleadresowe 2011-03-03 10:22:27
Budżet Gminy Miastko na 2018 rok 2017-11-16 08:00:51
2017 2017-06-14 10:23:48
Budżet Gminy Miastko na 2017 rok 2017-01-10 12:32:01
Ogłoszenia 2016-11-04 11:50:23
Podstawa prawna 2016-10-04 13:03:11
zarzadzenie nr 20-VII-2015 Burmistrza Miastka z dnia 12_lutego_2015_w_sprawie_nadania_regulaminu_organizacyjnego_urzedu_miejskiego_w_miastku 2016-07-12 08:34:56
Uchwała nr 1 Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejsko Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku 2014-09-25 10:20:10
Informacje 2012-01-16 14:57:18
Wybory Parlamentarne 2011 2011-08-24 08:57:54
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miastko 2016-10-24 08:50:10
Przedmiot petycji 2016-10-04 13:09:10
zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_20-VII-2015_burmistrza_miastka_z_dnia_12_lutego_2015_w_sprawie_nadania_regulaminu_organizacyjnego_urzedu_miejsk 2016-07-12 08:36:48
2016 2016-04-22 13:44:32
Budżet Gminy Miastko na 2016 rok 2016-02-29 11:37:18
Uchwała nr 2 Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Miejsko Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku 2014-09-25 10:19:19
Wybory do Europarlamentu 2014 2014-03-04 07:50:00
Gospodarka odpadami 2012-01-16 14:56:48
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Miastko 2016-11-04 10:08:36
Nadawca petycji 2016-10-04 13:11:29
zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_nr_20-VII-2015_burmistrza_miastka_z_dnia_12_lutego_2015_w_sprawie_nadania_regulaminu_organizacyjnego_urzedu_miejsk 2016-07-12 08:37:21
2015 2016-04-22 13:46:25
Budżet Gminy Miastko na 2015 rok 2016-02-29 11:49:49
Skład Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku 2014-09-25 14:39:34
Wybory Samorządowe 2014 2014-07-04 14:09:54
System informacji o środowisku 2012-01-16 14:54:33
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 2016-11-04 10:09:07
Składanie petycji 2016-10-04 13:19:24
zarzadzenie_nr_135-VII-2015_burmistrza_miastka_z_dnia_4_wrzesnia_2015_w_sprawie_zmiany_w__ro_um_w_miastku 2016-07-12 08:38:17
2014 2016-04-22 13:44:25
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 2015-03-04 10:39:56
Budżet Gminy na rok 2014 2014-08-05 07:38:52
postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-01-16 14:54:08
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-11-04 10:09:26
Rozpatrywanie petycji 2016-10-04 13:22:28
2013 2016-04-22 13:44:16
Referendum ogólnokrajowe 2015 r. 2015-06-23 09:56:50
Budżet Gminy na rok 2013 2014-08-05 07:29:59
Ochrona środowiska - programy 2012-07-12 09:07:11
Rejestr petycji składanych do Burmistrza Miastka 2016-10-04 13:24:52
2012 2016-04-22 13:46:17
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 październik 2015r. 2015-08-21 07:22:17
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o granicach i siedzibach obwodowych komisji ds. referendum 2015-08-11 07:21:08
Budżet Gminy na rok 2012 2014-08-05 07:29:48
Dotacje 2012-07-12 09:07:55
Rejestr petycji składanych do Rady Miejskiej w Miastku 2016-10-04 13:25:52
Budżet Gminy na rok 2011 2014-08-05 07:29:27
Budżet Gminy na rok 2010 2014-08-05 07:23:02
Zarządzenie Burmistrza Miastka nr 11-VII-2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie powierzenia ZMK w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi 2015-01-22 07:22:14
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgodyy na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcias umowy dzierżwy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołcza Wielka, gm. Miastko, stanowiącej działkę nr 10/48 w części o pow. 695 m2, stanowiącej własność gm. Miastko z przeznaczeniem na budowę i użytkowanie stanicy wędkarskiej Okręgu Słupskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Koła "Karaś" w Miastku nad jeziorem Wołczyca. 2015-04-08 08:52:11
Uchwała Nr XI/70/2015 w sprawie . przystąpienia Gminy Miastko do realizacji ?Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015- 2019? 2015-06-05 14:37:16
Uchwała Nr XI/71/2015 w sprawie przyjęcia lokalnego programu stypendialnego dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Miastko uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych 2015-06-05 14:39:50
Uchwała Nr XI/72/2015 w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2015 w Gminie Miastko?, 2015-06-05 14:41:14
Uchwała Nr XI/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 10/11 w m. Węglewo stanowiącej własność Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2015-06-05 14:42:13
Zarządzenie Nr 115/VII/2015 r. Burmistrza Miastkas z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie, 2015-10-29 13:34:09
Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r 2016-03-30 13:34:45
Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2016-03-30 13:32:22
Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku , 2016-03-30 13:30:32
Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2016-03-30 13:28:46
Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych, 2016-03-30 13:26:22
Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko. 2016-03-30 13:23:39
Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Pasieka na lata 2016 ? 2025 2016-03-30 13:02:59
Uchwała Nr XXI/179/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 165, położonej w obr. Świerzenko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na rzecz Powiatu Bytowskiego 2016-03-30 13:00:39
Uchwała Nr XXI/180/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miastko na nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 543 o obrębie 83/2 m. Miastko - dokument stracił ważność 2016-03-30 12:58:10
Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działek, położonych w obrębach 83/2, 83/3, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Przęsin, Świeszyno, Głodowo i Wołcza Mała gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-03-30 12:54:12
Zarządzenie Nr 190/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej . 2015-12-29 09:34:59
Zatrządzenie Burmistrza Miastka Nr 215/VII/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmioan w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-03-10 13:01:36
Zarządzenie Nr 243/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powolania komisjimkonkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Barbary Figiel. 2016-04-05 11:43:09
Zarządzenie Nr 248/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 rok. 2016-04-05 11:45:20
Zarządzenie Nr 259/VII/2016 Burmistrz Miastka z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2016-11-08 13:59:50
Uchała Nr XXXI/273/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Miastko w ramach pomocy de minimis . 2017-05-09 09:49:17
Zarządzenie Nr 554/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-12-20 13:00:24